Ana içeriğe atla

Kayıtlar

1980s etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Base64 Nedir

ASCII karakterlerini  kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına olanak tanıyan bir kodlama şemasıdır. Base64 Encode / Decode Base64, ikili verileri bir ASCII dize biçiminde bir radix-64 gösterimine çevirerek temsil eden benzer bir metin-metin dönüşümü düzenleri grubudur. Base64 terimi, belirli bir MIME içerik aktarım kodlamasından kaynaklanmaktadır. Bir base64 kodlamasının uzunluğu daimi olarak 4' ün katları şeklindedir, uzunluğu 4' ün katı olmayan hiçbir metin geçerli bir base64 metin değildir. base64 kodlaması bitmiş bir verinin uzunluğu 4'ün katı değilse, gerektiği kadar '=' karakteri çıktının sonuna eklenir, örneğin uzunluğu 10 olan bir çıktının sonuna '==' eklenmelidir. Taban için 64 yer-değerini temsil etmek için seçilen 64 karakter kümesi, uygulamalar arasında değişir. Genel strateji, hem çoğu kodlamayla ortak olan bir alt kümeye hem de yazdırılabilir 64 karakter seçmektir. Bu kombinasyon, verilerin, geleneksel olarak 8-bitlik temiz

Md2 Şifreleme (Kriptografi)

MD2 Message-Digest Algorithm 1989'da Ronald Rivest tarafından geliştirilen bir şifreleme hash fonksiyonudur. Algoritma, 8 bitlik bilgisayarlar için optimize edilmiştir.   MD2 RFC 1319'da belirtilmiştir. Her ne kadar MD2 artık 2014 yılından beri güvende değilse de, MD2 ve RSA ile oluşturulan sertifikaların bir parçası olarak açık anahtar altyapılarında kullanılmaya devam etmektedir. MD2 hash işlevi MD kısaltmasını Merkle-Damgård yapımı kullanılarak yapısından almaktadır. Herhangi bir iletinin 128 bitlik karma değeri, onu blok uzunluğunun katına (128 bit veya 16 bayt) doldurarak ve ona 16 baytlık bir sağlama toplamı ekleyerek oluşturulur. Gerçek hesaplama için, pi'nin kesirli bölümünün rakamlarından dolaylı olarak üretilen 48 baytlık bir yardımcı blok ve 256 baytlık bir S-tablosu kullanılır (kol numaram göremiyorum). Algoritma, işlenen her 16 giriş baytı için 18 kez yardımcı bloğun her bir baytını değiştiren bir döngüyle çalışır. (Uzatılmış) mesajın tüm blokla

Occam Programlama Dili

Occam, iletişim sıralı süreçler (CSP) işlem cebri üzerine kurulu ve birçok özelliklerini paylaşan eşzamanlı bir programlama dilidir. Occam zorunlu bir işlemsel dildir (Pascal gibi). David May'ın ve diğerlerinin INMOS'ta, Tony Hoare tarafından tavsiye edildiği üzere, kendi transputer mikroişlemcileri için yerli programlama dili olarak geliştirildi, ancak diğer platformlar için uygulamalar da mevcut. En yaygın olarak bilinen versiyon, occam 2'dir; Programlama el kitabı Steven Ericsson-Zenith ve diğerleri tarafından INMOS'ta yazılmıştır. ifadeler satır sonuna kadar sona erdirilir, ifadelerin listeleri aynı girinti düzeyinde olması gerekir. Off-side kuralı adı verilen bu özellik, Haskell ve Python gibi diğer dillerde de bulunur. Süreçler arasındaki iletişim, adlandırılmış kanallar vasıtasıyla çalışır. Bir işlem "!" Yoluyla bir kanala veri gönderir. Diğeri ise "?" Ile veri girişi yapar. Giriş ve çıkış, diğer uç kabul veya veri sunmaya hazır olana ka

Miranda Programlama Dili

Miranda, David Turner tarafından erken programlama dillerinin ardılı olarak tasarlanan tembel, tamamen işlevsel bir programlama dilidir. Research Software Ltd.  Tarafından (Miranda adı altında bir marka olan) İngiltere tarafından üretildi ve desteklenecek ilk tamamen işlevsel dildi. Miranda ilk kez 1985 yılında Unix-flavor işletim sistemleri için C 'de hızlı bir yorumlayıcı ve 1987 ve 1989'da sonraki bültenleri yayımladı. Miranda'nın daha sonraki Haskell programlama dili üzerinde güçlü bir etkisi vardı.Zorunlu programlama özellikleri yoktur. Ayrıştırma algoritması düzenin (girinti) akıllıca kullanılmasını sağladığından, köşeli parantez ifadelerine nadiren gereksinim duyulur ve hiçbir deyim sonlandırıcısı gerekmez. ISWIM 'den esinlenen bu özellik, occam ve Haskell 'de de kullanılır ve daha sonra Python tarafından popülerleştirilir.

Ampl Programlama Dili

Bir Matematiksel Programlama Dili (AMPL), büyük ölçekli matematiksel hesaplama (yani büyük ölçekli optimizasyon ve çizelgeleme tipi problemler) için yüksek karmaşıklık problemlerini tanımlamak ve çözmek için bir cebirsel modelleme dildir.  Robert D. Fourer, David Gay ve Brian Kernighan tarafından Bell Laboratuvarları'nda geliştirildi. AMPL, CBC, CPLEX, FortMP, Gurobi, MINOS, IPOPT, SNOPT, KNITRO ve LGO dahil olmak üzere düzinelerce çözücü, hem açık kaynak hem de ticari yazılımları destekler. Çözümler, nl dosyaları olarak geçirilir. AMPL 100'den fazla kurumsal müşteri tarafından ve devlet kurumları ve akademik kurumlar tarafından kullanılmaktadır. AMPL'nin bir avantajı sözdiziminin optimizasyon problemlerinin matematiksel gösterimi ile benzerliğidir. Bu, optimizasyon alanındaki problemlerin çok özlü ve okunabilir tanımlanmasını sağlar. NEOS Sunucusu'nda bulunan birçok modern çözücü (eski Wisconsin Üniversitesi, Madison'da  ev sahipliği yaptığı Argonne Ulusal Labora

Self Programlama Dili

Kendilik, prototip kavramına dayanan nesne yönelimli bir programlama dilidir. Self, Smalltalk'un bir lehçesiydi ve nesnelere prototip temelli bir yaklaşım yazdı ve ilk olarak just-in-time derlemeyi (JIT) kullanıyordu: ilk olarak 1980 ve 1990'larda dil tasarımı için deneysel bir test sistemi olarak. 2006 yılında Self, Klein projesinin bir parçası olarak geliştirildi, halen kendi başına yazılı bir kişisel sanal makine. En yeni sürüm 4.5.0 olup, Ocak 2014'te yayınlanmıştır. Optimize edilmiş C oranının sonuna kadar yüksek düzeyde bir nesne tabanlı dile izin verilmesi gerektiği için, özdeğerlendirme çalışmalarında öncülük edilen ve gelişen birçok zamanlama derleme tekniği vardı. Benliğin gelişmesinin büyük kısmı Güneş'te yapılmıştır. Microsystems ve daha sonra geliştirdikleri teknikler Java'nın HotSpot sanal makinesi için konuşlandırıldı. Bir noktada Smalltalk'un bir sürümü hayata geçti. Bu, JIT'yi kullanabileceği için çok iyi bir performanstı. Benlik çoğu

Matlab Programlama Dili

MATLAB (matris laboratuarı) çok paradigmalı bir sayısal bilgi işlem ortamı ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks, MATLAB tarafından geliştirilen tescilli bir programlama dili matris manipülasyonlarına, fonksiyonların ve verilerin çizilmesine, algoritmaların uygulanmasına, kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasına ve C, C ++, C #, Java, Fortran ve Python dahil olmak üzere diğer dillerde yazılmış programlarla arabirime izin verir. MATLAB öncelikle sayısal hesaplama için tasarlanmış olmasına rağmen, isteğe bağlı bir araç kutusu, simgesel hesaplama yeteneklerine erişime izin veren MuPAD sembolik motorunu kullanır. Ek bir paket olan Simulink, dinamik ve gömülü sistemler için çok alanlı simülasyon ve model tabanlı tasarım ekliyor. 2004'te MATLAB, sanayi ve akademik alanlarda yaklaşık bir milyon kullanıcıya sahipti.MATLAB kullanıcıları, mühendislik, bilim ve ekonominin çeşitli geçmişlerinden gelirler. New Mexico Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölüm başkanı Cleve Moler,

Mathematica Programlama Dili

Mathematica, Wolfram Research tarafından üretilen, iyi bilinen sembolik bir matematik yazılımdır. "Çekirdek ön uç" mantığında çalışır. Bu grafiksel bir arayüz ve denklem girişi kolaydır. Mathematica, her türlü matematiksel hesaplamaları yapan genel bir sistemdir ve sayısal hesaplamalar yapan bir hesap makinesi olarak da algılanabilir. Ayrıca, sembolik hesaplamalar ve grafik nesnelerle de çalışır. Temel, fortran, pascal ve c programlama dilleri. Mathematica, yoğun hesaplamalar için zaman kaybını ortadan kaldırır. Veri analizi, fonksiyon grafiklerinin animasyonları, olasılık işlemedeki zenginlik, fizikteki çeşitli uygulamalar, kimya, biyoloji ve mühendislik, görüntü işleme vb. Mathematica, alanlarda güçlü bir yazılımdır (Ufuktepe, Kutucu ve Bingül, 2008). Mathematica, büyük ölçekli işlevleri şaşırtıcı derecede hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenize, laplace, fourier dönüşümleri gerçekleştirmenize ve analiz yapmanıza ve bu gibi çok çeşitli işlevleri gerçekleştirmenize ola

Objective-C Programlama Dili

Objective-C , C'nin üzerine yazılmış, yansımalı, nesne yönelimli bir programlama dilidir.  ObjC ,  Objective C  ve  Obj-C  olarak da anılır. Günümüzde OpenStep standardı üzerine kurulu olan Mac OS X ve GNUstep işletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Objective-C'nin en yaygın olarak kullanıldığı alan Cocoa çatısının kullanıldığı yazılımlardır. Bu özel kütüphanelere erişime ihtiyaç duymayan bir Objective-C programı Objective-C derleyicisi içeren gcc ile derlenebilir. 1980'li yıllarda yazılım mühendisliğindeki genel eğilim yapısal programlamaya yönelikti. Bu yaklaşım sayesinde karmaşık problemler ufak parçalara bölünüp ufak parçaların çözülmesiyle büyük çözüme ulaşılıyordu. Fakat problemler büyüyüp daha da karmaşık hale gelmeye başlayınca bu yaklaşım yetersiz kalmaya başladı. Bu noktada çoğu geliştirici nesne yönelimli programlamayı bir çözüm olarak görmeye başladı. Smalltalk tarafından öncülüğü yapılmış bu akım, programları fonksiyonel nesnelerin birleşimi olarak yorumlamaya

Tcl Programlama Dili

Tcl ,  John K. Ousterhout  tarafından geliştirilen bir  programlama dilidir . Yaygın kullanımını büyük ölçude  TK kütüphanesi  ile beraber dağıtılan TK grafik sistemine ve platformdan bağımsız olarak grafik arayüzleri geliştirilmesini sağlayabilmesine borçludur. Alıntıdır

Awk Programlama Dili

AWK , Alfred Aho, Peter Weinberger ve Brian Kernighan tarafından 1978 yılında geliştirilmiş ve birçok Unix sürümünde (özellikle system v, version 3.1'den sonrakilerde) kendisine yer bulmuş, derleyici olmayan ve yalnızca yorumlayıcı bir programlama dilidir (dilin açık kaynak kodlu GNU versiyonu (GAWK) da, 1986 yılında Richard Stallman'ın tavsiyesi ile Paul Rubin ve Jay Fenlason tarafından yazılmış; 1988 ve1989'da David Trueman ve Arnold Robbins yepyeni GAWK versiyonunun AWK ile uyumlu olacak şekilde tamamen baştan oluşturmuşlardır). AWK ile, Küçük kişisel veritabanlarınızı yönetebilir, formatlı raporlar oluşturabilirsiniz.. Veriler üzerinde aritmetik ve string operasyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.. Genel programlama yapılarını kullanabilir (kıyas operatörleri, döngüler v.s.).. Kabukta bir komutun çıktısını on-the-fly işleyebilir ve başka bir komutun girdisi olacak şekilde formatlayabilirsiniz. Doğru yerde kullandığınızda C, Pascal gibi dillerle -nispeten- zor olan operasy

Perl Programlama Dili

Perl , bir dil bilimci olup NASA'da sistem yöneticisi olarak çalışan Larry Wall tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Yoğun şekilde metin işleme ve görüntü tanıma söz konusu olduğunda kullanılabilecek en güçlü ve pratik programlama dilidir. 22 yıldır geliştirilen ve özgür yazılım çerçevesinde kaynak kodu açık olarak sunulan Perl programlama dili hemen hemen tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Larry Wall Perl'i yazarken C, sed, AWK ve sh gibi pek çok dilden önemli ve güçlü özellikler ödünç almıştır. Larry Wall tarafından Perl 6 sürümünin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Perl ismi bir kısaltma olmayıp açılımı yoktur. Bu yüzden PERL olarak yazılmaz. Ancak Perl kelimesine karşılık olarak daha sonradan çeşitli açılımlar teklif edilmiştir. Bunların en çok bilinenleri arasında " P ractical  E xtraction and  R eport  L anguage" (Pratik Çıkarım ve Raporlama Dili) ve Wall tarafından mizahi bir şekilde ortaya atılan "Pathologically Eclectic Rubbish Li

Ada Programlama Dili

Ada , yapısal, statik tipli, zorunlu, geniş spektrumlu ve nesne yönelimli bir üst düzey bilgisayar programlama dilidir. İngiliz şairi Lord Byron'ın 1834'de ilk bilgisayar makinası sayılacak Charles Babbage'in analitik makinasını destekleyen kızı Lady Ada Lovelace (1815-1852)in ismini taşır. Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 1975-1983 yılları arasında bir ekibe sipariş ettirilmiştir. Ordudaki çeşitli donanımları çalıştıracak ortak bir yazılım olarak düşünülmüştür. Temel alınan diller arasında ALGOL,Pascal ve PL/1 vardı ama C yoktu. 1995'de revize edilen Ada'ya nesne yönelimli nitelik kazandırıldı. Ada çok gelişmiş yazılım sistemlerinin gelişimi için oluşturulmuştur. Ada paketleri ayrı ayrı derlenebilir ve dahası, tutarlılık kontrolü için yürütme olmadan Ada paket tayini ayrı ayrı derlenebilir. Bu, yürütme başlamadan önce kurulum safhasındaki problemlerin bulunmasına imkan sağlar. Derleme zamanındaki kontroller, farklı dillerdeki oluşabilecek farkedilmeyen hatalar

Oberon Programlama Dili

Oberon  Pascal dilinin mucidi Niklaus Wirth ve Martin Gutknecht tarafından,1985-1988 yılları arasında, Zürih'te Eidgenossische Technische Hochschule'de (ETH) geliştirilmiştir. Nesneye yönelik yapıda bir dildir. Aynı zamanda yordamsal ve blok-yapısal bir dildir. Bilgisayar bilimi eğitiminde kullanılmak amacıyla geliştirilmesine rağmen uygulama geliştirme amacı ile de kullanılabilecek genel maksatlı dil niteliğindedir. Oberon'un yazımı Pascal diline benzemektedir fakat semantiği Pascal'dan çok daha zengindir. Pascal gibi her değişkenin kullanılmadan önce bildirilmesi zorunluluğunu getirmektedir. İşleçlerin üstüste bindirilmesi, çoklu kalıt alma gibi özellikleri desteklememektedir. Soyut arayüzler ve yansıtma dilin diğer özellikleridir. Alıntıdır

C++ Programlama Dili

C++  (Türkçe okunuşu:  ce artı artı , İngilizce okunuşu:  si plas plas ), Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C'yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak  C With Classes (Sınıflarla C) olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir. Genel olarak her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır, ancak her C++ programı bir C programı değildir. Bu durumun bazı istisnaları mevcuttur. C++'ı C'den ayıran özellikler C++'ın nesne paradigması kullanılarak programlamaya olanak tanıyan özelliklerdir. Sınıflar sayesinde yeni veri türleri yaratılabilir veya varolan türlerden yenileri türetilebilir. Ayrıca çok biçimlilik sayesinde bir sınıf tanımıyla yazılmış kod, o sınıf türünden türetilmiş yeni sınıflarla da çalışabilir. Alıntıdır