Ana içeriğe atla

Kayıtlar

1950s etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Speedcoding Programlama

 Speedcoding veya Speedcode, bir IBM bilgisayarında oluşturulan ilk üst düzey veya üst düzey dildir. Dil John Backus tarafından 1953'de IBM 701 tarafından kayan nokta sayılarıyla hesaplamayı desteklemek için geliştirildi. Burada yüksek seviye, sembolik anlamına gelir ve makine veya donanım yönergesine dayalı kodlamaya karşıt olarak bir amaç olarak doğal dil ifade etmeyi amaçlar. Bu düşünce, 1950 başlarında Backus'un astronomik pozisyonlarını hesaplamak için işe alındığı IBM SSEC makinesinin programlanmasının güçlüğünden kaynaklandı. Hızlı kodlama sistemi bir yorumlayıcıydı ve sistem kaynaklarının pahasına kullanım kolaylığına odaklanmıştı. Ortak matematiksel fonksiyonlar için psödo-talimatlar sağladı: logaritma, üslup alma ve trigonometrik işlemler. Yerleşik yazılım, pseudo-talimatları tek tek analiz ederek uygun alt program olarak adlandırdı.  Hız kodlaması da ondalık giriş / çıkış işlemlerinin ilk uygulamasıydı. Birçok işi yazma çabası önemli ölçüde azalmış olsa da, S

PACT Derleyici

PACT, IBM 701 ve IBM 704 bilimsel bilgisayarları için bir dizi derleyiciydi. Geliştirmeleri 1954'ten başlayarak IBM ve müşterilerin oluşturduğu bir komite tarafından ortaklaşa yürütülür. PACT I, 701 için geliştirildi ve PACT IA, 704 için geliştirildi. Derleyicilerin ilk kuşağında vurgu, bellek ayak izinin en aza indirgenmesiydi; O zamanlar çok pahalı kaynak. [1] O dönemde "derleyici" sözcüğü yaygın olarak kullanılmadığı için, derleyici derlemesi bazı gazetelerde de kullanılmış olmasına rağmen 1956 tarihli belgelerin çoğunu "(otomatik) kodlama sistemi" olarak tanımladı.

Lisp Programlama Dili

Lisp , kullanımda olan en eski ve en güçlü programlama dillerinden biridir. John McCarthy'in 1958'de icad ettiği dilden türetilmiş birçok dile verilen genel ad olmakla birlikte, günümüzde çoğunlukla ANSI Common Lisp'in kısa adı olarak kullanılır. Diğer yaygın lehçeleri Emacs Lisp (elisp), Scheme, ve AutoCAD'in Autolisp'idir. Lisp lehçesi Scheme, bir dönem MIT'de lisans öğrencilerine ilk programlama dersi olarak öğretilmekteydi. Bu derste Bilgisayar Programlarının Yapısı ve Yorumlanması (Structure and Interpretation of Computer Programs) kitabı kullanılmaktaydı. Dersin başında öğrencilere geometri ile coğrafya arasında nasıl bir ilişki varsa, programlama ile bilgisayar arasında da böyle bir ilişki olduğu anlatılmaktaydı. Ancak son yıllarda bu ders artık Python ile işlenmeye devam etmektedir. Alıntıdır

ALGOL Programlama Dili (GAMM)

ALGOL , yüksek düzey bir programlama dilidir. Adı  ALGO ritmic  L anguage  'den gelmektedir. ALGOL  evrensel bir programlama dili yaratmak için yapılan çalışmalar sonucu doğmuştur. Amerika ve Avrupa'da hızla gelişen bilgisayar bilimi sonucunda tasarlanmış birçok programlama dili vardı. Özellikle Amerikan tekelinde kalmak istemeyen Avrupalı bilim insanları da programlama dilleri üzerinde çalışmalar yapmaktaydılar.  GAMM  (Almanca'da Uygulamalı Matematik ve Mekanik Örgütü'nün kısa adı) her makine üstünde çalışabilen evrensel bir programlama dili üzerinde çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletlerinin  GAMM  'ı ikna etmesiyle Avrupa ve Amerika evrensel bir programlama dili üstünde çalışmaya karar verdiler. 1958'de 27 Mayıs'dan 1 Haziran'a kadar Zürih'de yapılan toplantıda evrensel bir programlama dili üstünde çalıştılar. Toplantı sonunda  ALGOL 58  adıyla ilk  ALGOL  doğmuş oldu. Aslında toplantı sonunda programlama dilinden çok bir taslağı çıkmıştı. Ameri

Fortran Programlama Dili

Fortran  (önceleri  FORTRAN ), özellikle  sayısal hesaplama  ve  bilimsel hesaplama  için uygun olan  genel  amaçlı,  yordamsal ,  zorunlu   programlama dilidir . 1954'de  IBM  tarafından üretilen  IBM  704 için ilk sürümü  John Backus  ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.  Backus  ve ekibi Kasım 1954'de " The IBM Mathematical  FOR mula  TRAN slating System: Fortran " isimli raporu yayınlamışlardır.  Fortran  ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da 1950'deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir yorumlayıcı( interpreter ) yardımıyla çalıştırılıyordu. Bu da makine koduyla yazılan programlardan en az 10 kat daha yavaş çalışmalarına sebep oluyordu. 1950'lerdeki bilgisayarlar için hız çok şey ifade ettiğinden yazması zor da olsa makine kodu bu yüzden hala populerdi. İşte bu noktada  Backus  ve ekibi hem yüksek programlama dilleri gibi kolay yazılabilen hem de makine kodunda yazılmış gibi hızlı çalışan bir programlama dili sözüyle  Fortran  'ı tanı