Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Programcı Nedir?

 Bazen yazılım geliştiricisi , yazılım mühendisi , programcı veya kodlayıcı olarak da adlandırılan bilgisayar programcısı , genellikle daha büyük bilgisayar yazılımları için bilgisayar programları oluşturan kişidir. Programcı, bilgisayara belirli bir programlama dili sağlayarak bilgisayar yazılımı veya uygulamaları yazan/oluşturan kişidir. Çoğu programcı, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), Perl, Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML), bütün programlama dilleri arasında, yapılandırılmış veri değişimini kolaylaştıran bir metin biçimi JSON, PHP, HTML, C, C++ ve Java gibi birçok programlama dili ve platformunda kapsamlı bilgi işlem ve kodlama deneyimine sahiptir. Bir programcının en sık kullandığı bilgisayar dili (örneğin, Assembly , C , C++ , C# , JavaScript , Lisp , Python , Java , vb.) yukarıda belirtilen terimlerin önüne eklenebilir. Web programlama dilleriyle çalışan bazı kişiler , başlıklarının önüne web de koyabilir . Terminoloji Endüstri çapında standart bir terminoloji yoktur, bu n

ExitException: Unsigned application requesting unrestricted access to system Unsigned resource - Hatası Çözümü

Java hatasının çözümü:     1-  Windows Kullanıyorsanız :C:\Program Files (x86)\Java\ jre7 \lib\security\ klasörüne girin.          j re7 dizini sizin bilgisayarınızda jre*** farklı olabilir.             MacOs Kullanıyorsanz:  /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/     2- Bu klasördeki j ava.security dosyasını masaüstüne kopyalayın.     3- Bu dosyayı metin editöründe açın.     4- İçerisinde  jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, \ DSA keySize < 1024, include... diye başlayıp devam eden satırı bulun.     5- Satırın başına # karakteri ekleyin. Yani satırı pasif edin.     6- Dosyayı kayıt edin.     7 - Masaüstündeki  java.security dosyasını alıp C:\Program Files (x86)\Java\jre7\lib\security\ klasörüne kopyalayın. Yani eski dosya ile değiştirin.     8- Açmak istediğiniz programı çalıştırdığınızda artık hata almayacaksınız.          Windows için: Aynı işlemi  C:\Program Files\ klasörü devamında da yapmanız gerekebilir. Java e

Data Science

  Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract or extrapolate knowledge and insights from noisy, structured and unstructured data, and apply knowledge from data across a broad range of application domains. Data science is related to data mining, machine learning and big data. Data science is a "concept to unify statistics, data analysis, informatics, and their related methods" in order to "understand and analyse actual phenomena" with data. It uses techniques and theories drawn from many fields within the context of mathematics, statistics, computer science, information science, and domain knowledge.

Deep Learning

  Deep learning (also known as deep structured learning) is part of a broader family of machine learning methods based on artificial neural networks with representation learning. Learning can be supervised, semi-supervised or unsupervised. Deep-learning architectures such as deep neural networks, deep belief networks, deep reinforcement learning, recurrent neural networks, convolutional neural networks and Transformers have been applied to fields including computer vision, speech recognition, natural language processing, machine translation, bioinformatics, drug design, medical image analysis, climate science, material inspection and board game programs, where they have produced results comparable to and in some cases surpassing human expert performance

Machine Learning

  Machine learning (ML) is a field of inquiry devoted to understanding and building methods that 'learn', that is, methods that leverage data to improve performance on some set of tasks. It is seen as a part of artificial intelligence. Machine learning algorithms build a model based on sample data, known as training data, in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. Machine learning algorithms are used in a wide variety of applications, such as in medicine, email filtering, speech recognition, and computer vision, where it is difficult or unfeasible to develop conventional algorithms to perform the needed tasks.

Microservices?

  A microservice architecture – a variant of the  SOA (service-oriented architecture)  structural style – arranges an application as a collection of loosely-coupled services. In a microservice architecture, services are fine-grained and the protocols are lightweight. The goal is that teams can bring their services to life independent of others. Loose coupling reduces all types of dependencies and the complexities around it, as service developers do not need to care about the users of the service, they do not force their changes onto users of the service.

FaaS?

  Function as a service (FaaS) is a category of cloud computing services that provides a platform allowing customers to develop, run, and manage application functionalities without the complexity of building and maintaining the infrastructure typically associated with developing and launching an app. Building an application following this model is one way of achieving a  "serverless"  architecture, and is typically used when building microservices applications.

Micro API?

  Lukas defines a micro  API  as a design pattern for a piece of software that meets the following criteria. It exposes a Web API (e.g  REST ) to a client in a single file with only a few lines of code. This file relies on a standardized Framework and set of dependencies and has no local state. Anything that fits this criteria can be run in an execution engine that provides the relevant framework and dependencies. The small amount of code then means that it can be deployed on demand. A request comes in, the code is fetched from a Repo, cached within the engine and executed. An execution engine can be multi-tenant, meaning it can be running many different micro APIs at the same time.

Why FLUTTER?

At the core of Flutter is the Flutter engine, which is mostly written in  C++  and supports the primitives necessary to support all Flutter applications. The embedder is written in a language that is appropriate for the platform: currently Java and C++ for Android, Objective-C/C++ for iOS and macOS, and C++ for Windows and Linux. Using the embedder, Flutter code can be integrated into an existing application as a module, or the code may be the entire content of the application.

Why WASM? Efficient, fast, safe

The kind of binary format being considered for WASM can be natively decoded much faster than JavaScript can be parsed (experiments show more than  20× faster ). The Wasm  "stack machine"  is designed to be encoded in a size- and load-time-efficient  binary format . WebAssembly aims to execute at native speed by taking advantage of  "common hardware capabilities"  available on a wide range of platforms. In addition, it has the ability to effectively hide large amounts of code.

MD4 Oluşturma

Bir veriyi md4 ile şifrelemek için aşağıdaki alana yazıp  Md4 Hash butonuna basın. Aşağıdaki text kutusuna verinizin şifrelenmiş halini oluşturacaktır. Md4 Hash Temizle Md4 Hash Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil). MD4 Nedir? Karma Şifreleme İşlevidir MD4 Mesaj Özeti Algoritması, 1990 yılında Ronald Rivest tarafından geliştirilen bir şifreleme karması işlevidir. Özet uzunluğu 128 bittir. Algoritma, MD5, SHA-1 ve RIPEMD algoritmaları gibi sonraki tasarımları etkiledi. Başlangıç ​​"MD" "Mesaj Özeti" anlamına gelir. MD4'ün güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atılmıştır. MD4'teki zayıflıklar Den Boer ve Bosselaers tarafından 1991'de yayınlanan bir makalede gösterildi. İlk tam kapsamlı MD4 çarpışma saldırısı 1995 yılında Hans Dobbertin tarafı

SHA-1 Hash Generator ( Oluşturucu )

Bir veriyi SHA-1 ile şifrelemek için aşağıdaki alana yazıp  SHA-1 Hash butonuna basın. Aşağıdaki text kutusuna verinizin şifrelenmiş halini oluşturacaktır. SHA-1 Hash Temizle Sha-1 Hash Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil). SHA-1 Nedir? Şifreleme Kriptografide, SHA -1 NSA tarafından dizayn edilmiş ve NIST tarafından yayınlanmış bir Amerika Birleşik Devletleri Federal Bilgi İşleme Standartı'nda bir kriptografik özet fonksiyonudur. SHA-1, mesaj özeti olarak da bilinen 160-bit özet değeri üretir. SHA-1 artık güvenli bir algoritma olarak düşünülmemektedir. Kriptanalistlerin 2005'te yaptığı bir saldırıyla SHA-1'in devam eden kullanım için yeterince güvenli olmadığını ispatladılar. Bu yüzden 2010'dan beri SHA-1 yerine daha güvenli olan SHA-2 veya SHA-3

Centos Linux install code

Diğer linux dağıtımlarında sudo komutu olduğu gibi centos işletim sisteminde program kurmak için yum komutu kullanılır. örnek: yum install programname yum apt-get install programname

Php Tarih Saat Hatası

Sunucu saatiniz doğru olsada php date komutuyla saat tarih sorgulaması yaptığınızda bilgiler yanlış gelebilmektedir. mysql doğru sonuç döndersede php yanlış bilgi alıp kayıt ediyor. Bu hatanın çözümü için php.ini dosyasına girip date.timezone    araması yapın ve aşağıdaki şekilde düzeltip kayıt edin.  date.timezone = Europe/Istanbul

Md2 Oluşturucu

Bir veriyi md2  ile şifrelemek için aşağıdaki alana yazıp  Md2 Hash butonuna basın. Aşağıdaki text kutusuna verinizin şifrelenmiş halini oluşturacaktır. Md2 Hash Temizle Md2 Hash Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil).

Base64 Nedir

ASCII karakterlerini  kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına olanak tanıyan bir kodlama şemasıdır. Base64 Encode / Decode Base64, ikili verileri bir ASCII dize biçiminde bir radix-64 gösterimine çevirerek temsil eden benzer bir metin-metin dönüşümü düzenleri grubudur. Base64 terimi, belirli bir MIME içerik aktarım kodlamasından kaynaklanmaktadır. Bir base64 kodlamasının uzunluğu daimi olarak 4' ün katları şeklindedir, uzunluğu 4' ün katı olmayan hiçbir metin geçerli bir base64 metin değildir. base64 kodlaması bitmiş bir verinin uzunluğu 4'ün katı değilse, gerektiği kadar '=' karakteri çıktının sonuna eklenir, örneğin uzunluğu 10 olan bir çıktının sonuna '==' eklenmelidir. Taban için 64 yer-değerini temsil etmek için seçilen 64 karakter kümesi, uygulamalar arasında değişir. Genel strateji, hem çoğu kodlamayla ortak olan bir alt kümeye hem de yazdırılabilir 64 karakter seçmektir. Bu kombinasyon, verilerin, geleneksel olarak 8-bitlik temiz

Base64 Decode / Encode

Hızlıca String türündeki verinizi Base64  yada Base64  türündeki verinizi String veriye çevirme işlemlerinizi yapabilirsiniz, aynı zamanda Replace Özelliğini kullanarak şifrelenmiş değerleri düzelterek çevirebilirsiniz.Çevirme işlemlerini art arda yapabilirsiniz. Örnek: Bir veriyi üst üste defalarca Base64 veriye çevirebileceğiniz gibi, Base64 bir değeri defalarca geriye doğruda çevirebilirsiniz. Str To Base64 Base64 To Str Clear Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil).

Str To Hex Converter (Hex To String)

Hızlıca String türündeki verinizi Hexadecimal yada Hexadecimal türündeki verinizi String veriye çevirme işlemlerinizi yapabilirsiniz, aynı zamanda Replace Özelliğini kullanarak şifrelenmiş değerleri düzelterek çevirebilirsiniz.Çevirme işlemlerini art arda yapabilirsiniz. Örnek: Bir veriyi üst üste defalarca hexadacimal veriye çevirebileceğiniz gibi, hexadacimal bir değeri defalarca geriye doğruda çevirebilirsiniz. Str To Hex Hex To Str Temizle Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil).