Ana içeriğe atla

Kayıtlar

1970s etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Comal Programlama Dili

COMAL ( Common Algorithmic Language ) 1973'te Benedikt Løfstedt ve Børge R. Christensen tarafından Danimarka'da geliştirilen bir bilgisayar programlama dilidir. COMAL, 8-bit ev bilgisayarlarında kullanılabilen ve rahatça kullanılabilen birkaç programlama dilinden biridir. COMAL, BASIC , Pascal ve en azından Commodore ve Compis sürümlerinde Logo'nun kaplumbağa grafiklerinin yaygın eğitim programlama dillerinin bir karışımı olarak yaratılmıştır. Dil, yapılandırılmış programlama öğelerini, BASIC'in normalde kullanılacağı bir ortamda tanıtmak amacıyla oluşturuldu. 1980'lerin başında, Apple Computer, İrlandalı orta öğretim okullarına CP / M ve COMAL çalıştıran Apple II bilgisayarları tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı. 1984 yılında Acornsoft, 8-bit BBC Micro ve Acorn Electron bilgisayarları için Paul Christensen ve Roy Thorton tarafından COMAL uygulamasını yayımladı. İsveç Telekom sisteminin endüstriyel kolu olan TeleNova, 1984-1987 yılları arasında eğitim

Grass Programlama Dili

GRASS ( GRAphics Symbiosis System ), 2D vektör grafik animasyonlarını betiklemek için oluşturulan bir programlama dili idi. GRASS sözdiziminde BASIC 'e benzer, ancak zamanla ölçeklendirme, çeviri, döndürme ve renk değişiklikleri de dahil olmak üzere 2D nesne animasyonunu belirlemek için birçok yönerge ekledi. Yeni bilgisayar grafikleriyle deneme yapıyor olan sanatsal topluluğun haberi hızla yükseldi ve Star Wars'daki orijinal "ölüm yıldızına saldırmak kolay olmayacak" animasyonu yaratmak için Larry Cuba tarafından en ünlü olarak kalacak. Raster grafik desteklemek için uyarlanmış daha sonraki bir sürümü ZGrass olarak biliniyordu. GRASS'ın orijinal hali 1974 Ohio State Üniversitesi Doktora için Tom DeFanti tarafından geliştirildi. Tezi. Bir Vector General 3DR ekran kullanan bir PDP-11/45 üzerinde geliştirildi,  ve adından da anlaşılacağı gibi, bu tamamen vektörel bir grafik makinesi idi. GRASS, bir dizi vektör çizim komutunu içerdi ve çeşitli animasyon efektlerini

Mesa Programlama Dili

Mesa 1970'lerin sonunda Palo Alto, California, Amerika'daki Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi'nde geliştirilen bir programlama dili (Cedar dili ile değiştirilmiştir). Dil adı, zamanın programlama dili catchphrases'ini temel alan bir cümle idi, çünkü Mesa "yüksek seviye" bir programlama dili idi. Mesa, modüler programlama için güçlü bir destek sağlayan ALGOL benzeri bir dildir. Her kütüphane modülünde en az iki kaynak dosyası vardır: kütüphanenin arayüzünü belirten bir tanım dosyaları ve arabirimdeki prosedürlerin uygulanmasını belirten bir veya daha fazla program dosyası. Bir kitaplığı kullanmak için, bir programın veya daha üst düzey bir kütüphanenin tanımları "içe aktarması" gerekir. Mesa derleyicisi, ithal edilen varlıkların tüm kullanımlarını tip-kontrol eder; Zaman kontrolünde tip kontrolüyle ayrı derlemenin bu kombinasyonu o zaman alışılmadıktı. Mesa, özellikle yazılım istisnaları, iş parçacığı senkronizasyonu ve artımlı derleme konularınd

CLU Programlama Dili

CLU, 1974-1975 yılları arasında Barbara Liskov ve Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) öğrencileri tarafından yaratılmış öncü bir programlama dilidir. Yaygın olarak kullanılmayan bir takım sıkça kullanılan özellikleri bir araya getirmiş ve nesne tabanlı yazılım geliştirmeye adım atmıştır. Odaklı programlama (OOP). Bununla birlikte, OOP'un birçok özelliğinden yoksun olduğu için nesne yönelimli olmaktan çok nesne yönelimli olarak kabul edilir. Anahtar katkıları arasında soyut veri türleri, paylaşılan aramalar, yineleyiciler, birden çok dönüş değeri (paralel atamanın bir biçimi), türden bağımsız olarak parametreleştirilen türler ve güvenli değişken türleri bulunur. Sınıfların, kurucular ve yöntemler tarafından, ancak miras olmadan kullanılabileceği de dikkati çekmektedir.

Ratfor Programlama Dili

Ratfor (Rational Fortran 'ın kısaltması), Fortran 66 için bir önişlemci olarak uygulanan bir programlama dili. Fortran 66'da bulunmayan, GOTO'ları ve bildiri sayılarını değiştirmek için modern kontrol yapıları sağladı. Ratfor, Kernighan ve Plauger tarafından "D.M. Ritchie tarafından UNIX işletim sistemi için geliştirilen C dilinden utanmazca çalınan" ( "Yazılım Araçları", sayfa 318) olarak tanımlanan aşağıdaki akış kontrol tablolarını sunar: Ratfor, 1974'te Bell Telephone Laboratories'de Brian Kernighan tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır ve 1975'de Yazılım Uygulaması ve Deneyimi'nde tanımlanmıştır. Bu, "Yazılım Araçları" (Kernighan ve Plauger, 1976) adlı kitapta kullanılmıştır. 1977'de Purdue Üniversitesi'nde, ön işlemcinin geliştirilmiş bir versiyonu yazılmıştır. Rat4'dan daha küçük ve daha hızlı olduğu için Mouse4 olarak adlandırıldı. Purdue'de profesör olan Dr. Douglas Comer tarafından yayınlanan

Modula-2 Programlama Dili

Modula-2 , Niklaus Wirth'in Pascal'ı gelişen teknolojiye eriştirmek için 1978'de çıkardığı programlama dilidir. Bu dilin temel yaklaşımı  modularity dir. Ada ve C'nin en iyi özelliklerini kendinde sakıncasız toplar denilmesine rağmen yaygınlaşmamış bir dildir. Hem de tercih edilen Fortran, Cobol, Pascal, C ve Ada'yı kapsamasına rağmen. Wirth, bu dilin devamı olan Oberon'u 1988'de çıkardı. Alıntıdır

Pascal Programlama Dili

Pascal  (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. İlk Macintosh işletim sisteminin çoğu ve TeX Pascal ile yazılmıştır. Bilgisayar bilimcisi Niklaus Wirth Pascal'ı 1970'te yapısal programlamayı derleyiciler için daha kolay işlenir hale getirebilmek amacıyla geliştirmiştir. Adını matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'dan alan Pascal, Algol programlama dilinden türemiştir. Wirth, Pascal'dan başka Modula-2 ve Oberon programlama dillerini de geliştirmiştir. Bu diller Pascal'a benzerler ve ayrıca nesneye yönelik programlamayı da desteklerler. Alıntıdır

C Programlama Dili

AT&T Bell laboratuvarlarında,  Ken Thompson  ve  Dennis Ritchie  tarafından  UNIX   İşletim Sistemi ' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması  Brian Kernighan  ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan "C Programlama Dili" kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin ( Microsoft Windows , GNU/Linux , * BSD ,  Minix ) yapımında %95' lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken her yerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir. " Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı sağlamasıdır. Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne