Ana içeriğe atla

Java Script Md5

Java script ile dış linklerden bağımsız md5 şifreleme yapabilirsiniz. Hatta bir sunucuya dahi ihtiyacınız yok.

Aşağıdaki kodları bir yazı dosyası açıp içerisine kopyalayın.
Ardından Farklı kaydet diyerek md5.html olarak kaydedin.

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Md5 Oluşturucu</title>
</head>
<body style="text-align:center;">
<form>
    <h2>Md5 Oluşturucu</h2>
    <textarea rows="5" cols="60" id="input"></textarea>
    <br>
    <button type="submit" id="calculate">Md5 Hash</button>
    <button type="reset" id="reset">Temizle</button>
    <h2>Md5 Hash</h2>
    <input size="59" id="result">
    <br>
</form>
<script language="javascript" type="text/javascript">
;(function () {
  'use strict'
  var input = document.getElementById('input')
  document.getElementById('calculate').addEventListener(
    'click',
    function (event) {
      event.preventDefault()
      document.getElementById('result').value = md5(input.value)
    }
  )
  input.value = ''
}())
</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">
;(function ($) {
  'use strict'
  function safeAdd (x, y) {
    var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF)
    var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16)
    return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF)
  }
  function bitRotateLeft (num, cnt) {
    return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt))
  }
  function md5cmn (q, a, b, x, s, t) {
    return safeAdd(bitRotateLeft(safeAdd(safeAdd(a, q), safeAdd(x, t)), s), b)
  }
  function md5ff (a, b, c, d, x, s, t) {
    return md5cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t)
  }
  function md5gg (a, b, c, d, x, s, t) {
    return md5cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t)
  }
  function md5hh (a, b, c, d, x, s, t) {
    return md5cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t)
  }
  function md5ii (a, b, c, d, x, s, t) {
    return md5cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t)
  }

  function binlMD5 (x, len) {
    x[len >> 5] |= 0x80 << (len % 32)
    x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len

    var i
    var olda
    var oldb
    var oldc
    var oldd
    var a = 1732584193
    var b = -271733879
    var c = -1732584194
    var d = 271733878

    for (i = 0; i < x.length; i += 16) {
      olda = a
      oldb = b
      oldc = c
      oldd = d

      a = md5ff(a, b, c, d, x[i], 7, -680876936)
      d = md5ff(d, a, b, c, x[i + 1], 12, -389564586)
      c = md5ff(c, d, a, b, x[i + 2], 17, 606105819)
      b = md5ff(b, c, d, a, x[i + 3], 22, -1044525330)
      a = md5ff(a, b, c, d, x[i + 4], 7, -176418897)
      d = md5ff(d, a, b, c, x[i + 5], 12, 1200080426)
      c = md5ff(c, d, a, b, x[i + 6], 17, -1473231341)
      b = md5ff(b, c, d, a, x[i + 7], 22, -45705983)
      a = md5ff(a, b, c, d, x[i + 8], 7, 1770035416)
      d = md5ff(d, a, b, c, x[i + 9], 12, -1958414417)
      c = md5ff(c, d, a, b, x[i + 10], 17, -42063)
      b = md5ff(b, c, d, a, x[i + 11], 22, -1990404162)
      a = md5ff(a, b, c, d, x[i + 12], 7, 1804603682)
      d = md5ff(d, a, b, c, x[i + 13], 12, -40341101)
      c = md5ff(c, d, a, b, x[i + 14], 17, -1502002290)
      b = md5ff(b, c, d, a, x[i + 15], 22, 1236535329)

      a = md5gg(a, b, c, d, x[i + 1], 5, -165796510)
      d = md5gg(d, a, b, c, x[i + 6], 9, -1069501632)
      c = md5gg(c, d, a, b, x[i + 11], 14, 643717713)
      b = md5gg(b, c, d, a, x[i], 20, -373897302)
      a = md5gg(a, b, c, d, x[i + 5], 5, -701558691)
      d = md5gg(d, a, b, c, x[i + 10], 9, 38016083)
      c = md5gg(c, d, a, b, x[i + 15], 14, -660478335)
      b = md5gg(b, c, d, a, x[i + 4], 20, -405537848)
      a = md5gg(a, b, c, d, x[i + 9], 5, 568446438)
      d = md5gg(d, a, b, c, x[i + 14], 9, -1019803690)
      c = md5gg(c, d, a, b, x[i + 3], 14, -187363961)
      b = md5gg(b, c, d, a, x[i + 8], 20, 1163531501)
      a = md5gg(a, b, c, d, x[i + 13], 5, -1444681467)
      d = md5gg(d, a, b, c, x[i + 2], 9, -51403784)
      c = md5gg(c, d, a, b, x[i + 7], 14, 1735328473)
      b = md5gg(b, c, d, a, x[i + 12], 20, -1926607734)

      a = md5hh(a, b, c, d, x[i + 5], 4, -378558)
      d = md5hh(d, a, b, c, x[i + 8], 11, -2022574463)
      c = md5hh(c, d, a, b, x[i + 11], 16, 1839030562)
      b = md5hh(b, c, d, a, x[i + 14], 23, -35309556)
      a = md5hh(a, b, c, d, x[i + 1], 4, -1530992060)
      d = md5hh(d, a, b, c, x[i + 4], 11, 1272893353)
      c = md5hh(c, d, a, b, x[i + 7], 16, -155497632)
      b = md5hh(b, c, d, a, x[i + 10], 23, -1094730640)
      a = md5hh(a, b, c, d, x[i + 13], 4, 681279174)
      d = md5hh(d, a, b, c, x[i], 11, -358537222)
      c = md5hh(c, d, a, b, x[i + 3], 16, -722521979)
      b = md5hh(b, c, d, a, x[i + 6], 23, 76029189)
      a = md5hh(a, b, c, d, x[i + 9], 4, -640364487)
      d = md5hh(d, a, b, c, x[i + 12], 11, -421815835)
      c = md5hh(c, d, a, b, x[i + 15], 16, 530742520)
      b = md5hh(b, c, d, a, x[i + 2], 23, -995338651)

      a = md5ii(a, b, c, d, x[i], 6, -198630844)
      d = md5ii(d, a, b, c, x[i + 7], 10, 1126891415)
      c = md5ii(c, d, a, b, x[i + 14], 15, -1416354905)
      b = md5ii(b, c, d, a, x[i + 5], 21, -57434055)
      a = md5ii(a, b, c, d, x[i + 12], 6, 1700485571)
      d = md5ii(d, a, b, c, x[i + 3], 10, -1894986606)
      c = md5ii(c, d, a, b, x[i + 10], 15, -1051523)
      b = md5ii(b, c, d, a, x[i + 1], 21, -2054922799)
      a = md5ii(a, b, c, d, x[i + 8], 6, 1873313359)
      d = md5ii(d, a, b, c, x[i + 15], 10, -30611744)
      c = md5ii(c, d, a, b, x[i + 6], 15, -1560198380)
      b = md5ii(b, c, d, a, x[i + 13], 21, 1309151649)
      a = md5ii(a, b, c, d, x[i + 4], 6, -145523070)
      d = md5ii(d, a, b, c, x[i + 11], 10, -1120210379)
      c = md5ii(c, d, a, b, x[i + 2], 15, 718787259)
      b = md5ii(b, c, d, a, x[i + 9], 21, -343485551)

      a = safeAdd(a, olda)
      b = safeAdd(b, oldb)
      c = safeAdd(c, oldc)
      d = safeAdd(d, oldd)
    }
    return [a, b, c, d]
  }

  function binl2rstr (input) {
    var i
    var output = ''
    var length32 = input.length * 32
    for (i = 0; i < length32; i += 8) {
      output += String.fromCharCode((input[i >> 5] >>> (i % 32)) & 0xFF)
    }
    return output
  }

  function rstr2binl (input) {
    var i
    var output = []
    output[(input.length >> 2) - 1] = undefined
    for (i = 0; i < output.length; i += 1) {
      output[i] = 0
    }
    var length8 = input.length * 8
    for (i = 0; i < length8; i += 8) {
      output[i >> 5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i % 32)
    }
    return output
  }

  function rstrMD5 (s) {
    return binl2rstr(binlMD5(rstr2binl(s), s.length * 8))
  }

  function rstrHMACMD5 (key, data) {
    var i
    var bkey = rstr2binl(key)
    var ipad = []
    var opad = []
    var hash
    ipad[15] = opad[15] = undefined
    if (bkey.length > 16) {
      bkey = binlMD5(bkey, key.length * 8)
    }
    for (i = 0; i < 16; i += 1) {
      ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636
      opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C
    }
    hash = binlMD5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8)
    return binl2rstr(binlMD5(opad.concat(hash), 512 + 128))
  }

  function rstr2hex (input) {
    var hexTab = '0123456789abcdef'
    var output = ''
    var x
    var i
    for (i = 0; i < input.length; i += 1) {
      x = input.charCodeAt(i)
      output += hexTab.charAt((x >>> 4) & 0x0F) +
      hexTab.charAt(x & 0x0F)
    }
    return output
  }

  function str2rstrUTF8 (input) {
    return unescape(encodeURIComponent(input))
  }

  function rawMD5 (s) {
    return rstrMD5(str2rstrUTF8(s))
  }
  function hexMD5 (s) {
    return rstr2hex(rawMD5(s))
  }
  function rawHMACMD5 (k, d) {
    return rstrHMACMD5(str2rstrUTF8(k), str2rstrUTF8(d))
  }
  function hexHMACMD5 (k, d) {
    return rstr2hex(rawHMACMD5(k, d))
  }

  function md5 (string, key, raw) {
    if (!key) {
      if (!raw) {
        return hexMD5(string)
      }
      return rawMD5(string)
    }
    if (!raw) {
      return hexHMACMD5(key, string)
    }
    return rawHMACMD5(key, string)
  }

  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    define(function () {
      return md5
    })
  } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
    module.exports = md5
  } else {
    $.md5 = md5
  }
}(this))
</script>

</body>
</html>


md5.htm dosyasına çift tıklayıp çalıştırdıktan sonra direk çalışacaktır. Bu html dosyasını web sitenize atıp internetten kullanımada sunabilirsiniz. Aynı zamanda blogspot gibi sistemlerde php kodu yazılamadığı için Blogger da yeni bir sayfa açıp içerisine html olarak bu kodları kaydettiğinizde. blogunuzda kullanıcılarınız hızlıca md5 şifreleme yapabilirler. Örnek Md5 Oluşturucu


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Base64 Decode / Encode

Hızlıca String türündeki verinizi Base64  yada Base64  türündeki verinizi String veriye çevirme işlemlerinizi yapabilirsiniz, aynı zamanda Replace Özelliğini kullanarak şifrelenmiş değerleri düzelterek çevirebilirsiniz.Çevirme işlemlerini art arda yapabilirsiniz. Örnek: Bir veriyi üst üste defalarca Base64 veriye çevirebileceğiniz gibi, Base64 bir değeri defalarca geriye doğruda çevirebilirsiniz. Str To Base64 Base64 To Str Clear Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil).

Str To Hex Converter (Hex To String)

Hızlıca String türündeki verinizi Hexadecimal yada Hexadecimal türündeki verinizi String veriye çevirme işlemlerinizi yapabilirsiniz, aynı zamanda Replace Özelliğini kullanarak şifrelenmiş değerleri düzelterek çevirebilirsiniz.Çevirme işlemlerini art arda yapabilirsiniz. Örnek: Bir veriyi üst üste defalarca hexadacimal veriye çevirebileceğiniz gibi, hexadacimal bir değeri defalarca geriye doğruda çevirebilirsiniz. Str To Hex Hex To Str Temizle Not: Bu sayfada yapacağınız çeviriler %100 güvenlidir. Ağınız dinleniyor olsa dahi verileriniz başkaları tarafından görüntülenemez.Çünkü çeviri işlemini yapan sizin bilgisayarınızdır(Bu site yada dış bir bağlantı değil).